AKPA / Nadzory Budowlane woj. mazowieckie

AKPA / oferta / usługi

Nadzory Budowlane Grójec i okolice

Obszary działalności

Każdy nasz projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb
i wymagań klienta.

Kompleksowe rozwiązania dla inwestorów

  • nadzory budowlane inwestorskie, pełnobranżowe,
  • przedsiębiorstwo budowlane,
  • wykonywanie kosztorysów,
  • inwentaryzacje budowlane i okresowe kontrole budynków,
  • oceny stanu technicznego budynków
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
    – tzw. świadectwa energetyczne.

Nadzory Budowlane Grójec i okolice

Funkcja inspektora nadzoru

Rzetelnie reprezentuję interesy inwestora na budowie oraz nadzoruję prace budowlane.

Eliminacja ryzyka

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z błędami i zaniedbaniami wykonawcy robót budowlanych. Inspektor zapewnia bieżącą opiekę nad inwestycją, a koszty związane z ustanowieniem inspektora nadzoru są niewielkie w porównaniu do kosztów eliminacji błędów wykonawcy.

Nadzory Budowlane Grójec i okolice

Okresowe przeglądy techniczne budynków

Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne budynków – obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

Kontrola min. raz w roku

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Kontrola min. raz na 5 lat

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Nadzory Budowlane Grójec i okolice

Funkcja kierownika budowy

Oferuję właściwe zorganizowanie i wykonanie robót budowlanych.

Obowiązek inwestora

Inwestor ma obowiązek zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, zorganizowania procesu budowlanego i zapewnić ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Na podstawie posiada nych uprawni  budowlan ych i szerokiego doświadczenia oferuję właściwe zorganizowanie pracy i wykonanie robót budowlanych w Państwa inwestycji.