AKPA / Nadzory Budowlane Grójec

Wieloletnie doświadczenie w budownictwie i kierowaniu budowami.

Jestem członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa

Posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAZ/0482/OWOK/12 oraz wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Jestem członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAZ/BO/0738/07. Obecnie na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego związanego z praktyczną realizacją procesów budowlanych świadczę usługi: inspektora nadzoru, kierownika budowy, przeprowadzam okresowe przeglądy techniczne.

Dla inwestorów

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla inwestorów. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Przeglądy okresowe

Przeprowadzam okresowe przeglądy techniczne budynków – obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

-letnie doświadczenie

zrealizowanych inwestycji jako kierownik budowy

Nadzory Budowlane Grójec i okolice

Okresowe przeglądy techniczne budynków

Przeprowadzamy okresowe przeglądy techniczne budynków – obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli.

Kontrola min. raz w roku

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Kontrola min. raz na 5 lat

Polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.